Mierniki bezpieczeństwa sprzętu elektrycznego

Wzorcowanie mierników bezpieczeństwa sprzętu elektrycznego

Wzorcowanie tego typu mierników realizowane jest z wykorzystaniem kalibratora Transmille 3200B i obejmuję określenie błędu pomiaru:

  • rezystancji przewodu ochronnego RPE (jedenaście warości 0,05 - 900 Ohm);
  • prądu pomiarowego rezystacji przewodu ochronnego 1mA - 30A;
  • rezystancji izolacji 0 - 10 GOhm (dla wszystkich napięć pomiarowych);
  • prądu upływu (2 mA, 4,7 mA, 7,7 mA);
  • napięcia i prądu testu wytrzymałości elektrycznej izolacji dla urządzeń Klasy 1 i 2;

sprawdzenie funkcji sprawdzania przewodów zasilających i przedłużaczy.

Niektóre testery posiadają część wymienionych powyżej funkcji, a inne funcje dodatkowe np. pomiar napięcia przemiennego czy wyłączników różnicowo-prądowych. Świadectwo wzorcowania będzie obejmowało wszystkie funkcje jakie zostały sprawdzone dla konkretnego miernika.

 Klucze dynamometryczne   |    Mierniki elektryczne   |   Wzorcowanie Multimetru   |   Cennik   |   Kontakt   |

LAWMET Anna Andrzejczak

ul. Hutnicza 20B IIp. 81-061 Gdynia

+48 739 25 04 92

biuro@lawmet.com.pl