Mierniki parametrów instalacji elektrycznych

Wzorcowanie mierników parametrów instalacji elektrycznych

W grupie mierników parametrów instalacji elektrycznych należy wyróżnić klika grup przyrządów pomiarowych:

 • mierniki rezystancji izolacji;
 • mierniki rezystancji uziemienia;
 • mierniki impedancji pętli zwarcia;
 • mierniki zabezpieczeń rówżnicowo-pradowych RCD;
 • testery wielofunkcyjne (łączące możliwości pomiarowe kilku powyższych).

Wzorcowanie mierników rezystancji izolacji

Wzorcowanie tego typu mierników realizowane jest z wykorzystaniem kalibratora Transmille 3200B i obejmuję określenie błędu pomiaru:

 • napięcia przemiennego 0-400 V;
 • rezystacji izolacji dla wszystkich napięć pomiarowych 0,01 Ohma - 10 GOhm dla napięć pomiarowych do 1000 V oraz do 1 TOhma dla napięć pomiarowych do 15 kV;
 • małych rezystancji 0 - 50 kOhm;

oraz pomiar napięć pomiarowych do 1000 V.

Wzorcowanie mierników rezystancji uziemienia

Wzorcowanie mierników rezystancji uziemienia wykonywane jest z wykorzystaniem rezystorów dekadowych ZELAP, kalibratora Transmille 3200B oraz kalibratora Inmel 1000 i mogą one obejmować określenie błędu pomiaru:

 • napięć zakłócających;
 • rezystancji uziemienia metodami 2p, 3p, 4p;
 • rezystancji uziemienia metodą 3p z użyciem cęgów pomiarowych;
 • rezystancji uziemienia metodą podwójnych cęgów;
 • niskonapięciowego pomiaru rezystacji;
 • napięć przemiennych.

 

Wzorcowanie mierników impedancji pętli zwarcia

Wzorcowanie tego typu mierników realizowane jest z wykorzystaniem kalibratora Transmille 3200B i obejmuję określenie błędu pomiaru:

 • napięcia przemiennego 0-400 V;
 • impedancji pętli zwarcia 0,05 - 1000 Ohm.

Pomiary imperdancji pętli zwarcia realizowane są z autokorekcją impedancji sieci zasilającej.

Wzorcowanie mierników zabezpieczeń różnicowo-prądowych

Wzorcowanie tego typu mierników realizowane jest z wykorzystaniem kalibratora Transmille 3200B i obejmuję określenie błędu pomiaru:

 • czasu zadziałania wyłączników RCD tA 20ms - 5s;
 • prądu zadziałania wyłączniów RCD IA 2mA - 3A.

Wzorcowanie testerów wielofunkcyjnych

Większość dostępnych na rynku mierników parametrów sieci elektrycznych to przyrządy wielofunkcyje, łączące w sobie możliwości pomiarowe conajmniej dwóch z wyżej wymienionych, więc świadectwo wzorcowania będzie zawierało wyniki pomiarów dostosowane dla konketnego typu przyrządu.

 Klucze dynamometryczne   |    Mierniki elektryczne   |   Wzorcowanie Multimetru   |   Cennik   |   Kontakt   |

LAWMET Anna Andrzejczak

ul. Hutnicza 20B IIp. 81-061 Gdynia

+48 739 25 04 92

biuro@lawmet.com.pl