Wzorcowanie / kalibracja mierników elektrycznych

Firma świadczy usługi wzorcowania szerokiej gamy przyrządów pomiarowych do pomiaru wielkości elektrycznych.

Kalibracja jest czynnością, którą prędzej czy później należy wykonać w każdym urządzeniu służącym do pomiarów. W wyniku działania różnych czynników przyrządy pomiarowe, mierniki tracą swoje właściwości do przekazywania jednostki miary. Kalibracja mierników elektrycznych powinna być więc przeprowadzana regularnie, w określonych przez użytkownika okresach między-kalibracyjnych. Okresy te powinny być tak dobrane aby zapewnić wiarygodność pomiarów. Najczęściej zaleca się kontrolę co 12 miesięcy lub częściej, jeśli tylko pojawiają się wątpliwości dotyczące pracy miernika.
Laboratorium wzorcujące LAWMET zajmuje się wzorcowaniem / kalibracją mierników. Kalibrujemy urządzenia wszystkich producentów jednak najszerszą grupę stanowią mierniki polskiego producenta firmy Sonel.
Wyróżnikiem LAWMET jest przywiązanie do terminowości oraz fachowości oferowanych usług. Nasz personel składa się z sumiennych i odpowiednio wykształconych pracowników, którzy od wielu lat zajmują się kalibracją mierników. Doświadczenie zdobywaliśmy w renomowanych laboratoriach pomiarowych.
W procesie wzorcowania / kalibracji wykorzystywane są wzorce robocze, które były poddane wzorcowaniu w laboratoriach akredytowanych na zgodność z normą PN-EN ISO/IEC 17025 co zapewnia właściwą spójność pomiarową, a więc „powiązanie z wzorcami pomiarowymi, właściwość wyniku pomiaru, przy której wynik może być związany z odniesieniem poprzez udokumentowany, nieprzerwalny łańcuch wzorcowań, z których każde wnosi swój udział do niepewności pomiaru”.
Nasze zlecenia wykonujemy za pomocą:
1) kalibratora Transmille 3200B w wersji HI (zwiększającej dokładność kalibratora) oraz AUTOLOOP (umożliwiającej automatyczny pomiar impedancji pętli zwarcia sieci zasilającej). Dodatkowo kalibrator wyposażony jest w przystawki umożliwiające  rozszerzenie zakresu symulacji rezystancji izolacji, pomiar napięć stałych i przemiennych do 12kV oraz pomiar prądów upływu. Na tym stanowisku wykonujemy wzorcowanie mierników parametrów instalacji elektrycznych (mierników rezystancji izolacji, mierników rezystancji uziemienia, mierników impedancji pętli zwarcia, mierników zabezpieczeń różnicowoprądowych oraz mierników wielofunkcyjnych). Funkcjonalność powyższego stanowiska umożliwia również wzorcowanie mierników bezpieczeństwa sprzętu elektrycznego PAT i testerów wytrzymałości elektrycznej.
2) kalibratora wielofunkcyjnego Inmel 1000, cewki 50-zwojowej, zestawu rezystorów firmy ZELAP. Takie wyposażenie pozwala mam wykonywać wzorcowanie multimetrów do 4 i 3/4 cyfry oraz mierników cęgowych do 1000A DC i AC. Jeśli zachodzi potrzeba udokładnienia stanowiska wspomagamy się multimetrem 6,5 cyfry.
Wzorcowanie mierników elektrycznych w dużym uproszczeniu polega porównaniu wskazań wzorcowanego przyrządu ze wskazaniami wzorca roboczego i na tej podstawie określeniu błędu pomiaru z jakim mierzy kalibrowany miernik oraz oszacowaniu niepewności z jaką ta czynność jest wykonywana.

Oferowane dzisiaj na rynku mierniki do pomiarów parametrów instalacji elektrycznych realizują pomiary wielu wielkości w wielu zakresach pomiarowych.  Realizowane w firmie LAWMET procedury wzorcowania mierników elektrycznych obejmują zdecydowaną większość funkcji i zakresów pomiarowych, a poszczególne punkty pomiarowe zostały dobrane zgodnie z dokumentami normatywnymi, bądź dobrą praktyką inżynierską, zdobytą podczas wieloletniej pracy w laboratoriach wzorcujących. Jeśli przyrządy pomiarowe wymagają drobnych napraw, wykonamy je na miejscu, nieodpłatnie.
Zleceniodawcy otrzymują świadectwo wzorcowania zgodne ze wzorem Polskiego Centrum Akredytacji, zawierające wszystkie niezbędne informacje dotyczące obiektu wzorcowania, warunków wzorcowania oraz spójności pomiarowej, a co najważniejsze wyniki wszystkich zrealizowanych pomiarów z wyznaczeniem błędów pomiarów i oszacowaną niepewnością w poszczególnych punktach pomiarowych. Na podstawie takiego świadectwa wzorcowania mogą Państwo dalej eksploatować miernik, realizować zadania pomiarowe, a także okazywać świadectwo podczas audytów.  
Zapewniamy również atrakcyjne ceny usług. Dbamy o to, aby wzorcowanie mierników Sonel i każdej innej marki nie kosztowało naszych klientów więcej niż jest to konieczne. Aby zoptymalizować procesy kalibracyjne korzystamy  z nowoczesnego, dedykowanego oprogramowania ProCal, dzięki czemu możemy maksymalnie skrócić czas wzorcowania i zmniejszyć jego koszty.  

Kalibracja mierników Sonel, podobnie jak urządzeń innych firm, jest usługą wycenianą indywidualnie. Każdy producent odznacza się inną specyfiką wytwarzanych produktów, w związku z czym nie można z góry określić kosztów wzorcowania. Na dodatek użytkownicy tych urządzeń sami decydują, które zakresy i funkcje będą przez nich wykorzystywane. Nie można też zapominać, że stanowcza większość mierników jest wielofunkcyjna lub wielozakresowa. Z tego właśnie względu postawiliśmy na każdorazową wycenę, która bierze pod uwagę wszystkie czynniki potrzebne do realizacji zlecenia. Po otrzymaniu wszystkich istotnych danych na temat urządzenia, możemy przystąpić do wyceny kalibracji mierników Sonel.
Oferujemy różnego rodzaju rabaty, które przyczyniają się do zmniejszenia kosztów poniesionych na wzorcowanie. Na naszej stronie internetowej można znaleźć więcej informacji na ten temat.
Zachęcamy do skorzystania z naszych usług.
Wszystkie osoby zainteresowane profesjonalnym, tanim i szybkim wzorcowaniem mierników serdecznie zapraszamy do kontaktu telefonicznego lub mailowego. Z przyjemnością odpowiemy na wszystkie pytania oraz zaproponujemy korzystne rozwiązania. Podczas rozmowy możemy też przygotować wstępną wycenę usługi, wyjaśnić warunki dostawy i odbiorów przyrządów, a także doradzić w kwestiach technicznych.

 Klucze dynamometryczne   |    Mierniki elektryczne   |   Wzorcowanie Multimetru   |   Cennik   |   Kontakt   |

LAWMET Anna Andrzejczak

ul. Hutnicza 20B IIp. 81-061 Gdynia

+48 739 25 04 92

biuro@lawmet.com.pl