Wiedza

Wzorcowanie, kalibracja, legalizacja, certyfikacja, a może jeszcze co innego?

W przestrzeni publicznej krąży wiele określeń, z których niektóre są równoważne, a inne wręcz przeciwnie.

 

Legalizacja - to chyba najbardziej rozpowszechnione określenie dotyczące kontroli metrologicznej przyrządów pomiarowych, niemniej jednak najczęściej niewłaściwie interpretowane. Legalizacja jest jedną z prawnych form kontroli metrologicznej i jest zarezerwowana dla Państwowej Administracji Miar oraz podmiotów przez tę administrację upoważnionych. Obowiązkowi legalizacji podlega niewielka grupa przyrządów (np. wagi, wodomierze, ale np. alkomaty już nie, ciekawe dlaczego :)?, pytanie retoryczne) określona w odpowiednich rozporządzeniach właściwych ministrów, które bez trudu znajdziecie w Głównym Urzędzie Miar. 

 

Wzorcowanie (kalibracja) - działanie, które w określonych warunkach, w pierwszym kroku ustala zależność pomiędzy odwzorowywanymi przez wzorzec pomiarowy wartościami wielkości wraz z ich niepewnościami pomiaru, a odpowiadającymi im wskazaniami wraz z ich niepewnościami, a w drugim kroku wykorzystuje tę informację do ustalenia zależności pozwalającej uzyskać wynik pomiaru na podstawie wskazania.” - Międzynarodowy Słownik Metrologii Prawnej, GUM, 2005 r. Definicja skomplikowana, ale chodzi o ustalenie błądu pomiaru i na tej podstawie określenie poprawki (poprawka, to błąd ze znakiem przeciwnym), a wszystko z oszacowaniem niepewności pomiaru. Wzorcowanie i kalibracja to słowa tożsame, jeśli kupicie usługę wzorcowania za granicą to otrzymacie "Certificate of calibration", a w Polsce "Świadectwo wzorcowania". Należy przy tym zaznaczyć, że rzadko znajdziecie w tych dokumentach stwierdzenie, że przyrząd pomiarowy spełnia określone wymagania (wymagania muszą być sprecyzowane). Laboratoria robią to nie chętnie (są sytuacje kiedy jest to niemożliwe) , a często za dodatkową opłatą.

 

Certyfikacja - często klienci mnie pytają czy mogą u mnie wykonać certyfikację przyrządu, albo widzę w sklepie z przyrządami pomiarowymi etykiety "Certyfikat GUM" (prawdopodobnie przyrząd posiada zatwierdzenie typu). Certyfikacja jest pojęciem znacznie szerszym i może dotyczyć: wyrobów, procesów, systemów lub osób i jest to ocena zgodności z wymaganiami. Czynność ta jest realizowana przez jednostki certyfikujące.

Wzorcowanie, kalibracja, legalizacja, certyfikacja, a może jeszcze co innego?
zoom

Adres firmy
ul. Hutnicza 20B (drugie piętro)
81-061 Gdynia

Godziny otwarcia
pn-pt: 9.30-17.00 lub wg potrzeb
sb: wg potrzeb

Numery telefonu
+48 739 25 04 92

Adres e-mail
biuro@lawmet.com.pl

Pełny kontakt
tab_fb_right