Usługi

Wzorcowanie / kalibracja ręcznych narzędzi dynamometryczych

Ręczne narzędzia dynamometryczne służą do dokręcania połączeń śrubowych z określonym momentem siły (tak aby połączenie spełniało warunki wytrzymałościowe). 

Narzędzia te można podzielić na dwie zasadnicze grupy:

 • typu I narzędzia dynamometryczne wskazujące;
 • typu II narzędzia dynamometryczne nastawne.

Zarówno w pierwszej jak i w drugiej grupie wyróżnia się jeszcze kilka podgrup, ale ogólnie rzecz biorąc należy te narzędzia podzielić jeszcze na wkrętaki i klucze dynamometryczne.
Usługa wzorcowania ręcznych narzędzi dynamometrycznych realizowana jest na belce Stahlwille typu 7791 o zakresie zadawania momentu siły do 400Nm z możliwością rozbudowy do 1000Nm. Wzorcami roboczymi na tym stanowisku są dwa przetworniki momentu siły Stahlwille typu 7723 o zakresach odpowiednio 4 - 200Nm i 8 - 400Nm.
Wzorcowanie realizowane jest zgodnie z normą ISO 6789:2017 z wykorzystaniem oprogramowania Stahlwille TORKMASER. W efekcie otrzymujecie Państwo świadectwo wzorcowania zgodne z normą ISO 6789:2017 z wszystkimi wynikami pomiarów oraz względnym przedziałem niepewności.

Wzorcowanie / kalibracja ręcznych narzędzi dynamometryczych
zoom

Klucze dynamometryczne oraz wkrętaki, podobnie jak inne narzędzia pomiarowe, po pewnym czasie tracą swoje zdolności do przekazywania jednostki miary, w tym wypadku momenty siły. W 2017 roku została wydana nowelizacja normy ISO 6789, która zastępuje normę z 2009 r.

Aktualna norma została podzielona na dwie części:

 • PN-EN ISO 6789-1:2017 – w której opisano minimalne wymagania dotyczące deklaracji zgodności;
 • PN-EN ISO 6789-2:2017 – w której opisano wymagania dotyczące kalibracji kluczy dynamometrycznych oraz wkrętaków, a także proces szacowania niepewności pomiarów.

Podobnie jak w przypadku innych przyrządów pomiarowych, również dla narzędzi dynamometrycznych ręcznych bardzo istotny, z punktu widzenia procesu eksploatacji, jest właściwy dobór okresów między-kalibracyjnych.

Wybór czasu między kolejnymi wzorcowaniami jest uzależniony od kilku czynników:

 • zaleceń producenta przyrządu;
 • oczekiwanego zakresu i intensywność użytkowania;
 • wpływu otoczenia;
 • wymagań niepewność pomiaru;
 • maksymalnych dopuszczalne błędy;
 • adjustacji lub zmiana w przyrządzie pomiarowym;
 • wpływu wielkości mierzonej;
 • zgromadzonych lub opublikowanych danych dotyczące podobnych urządzeń.

Aktualna norma wskazuję, że jeśli użytkownik nie określi czasu między kolejnymi kalibracjami, to okres 12 miesięcy lub 5000 użyć narzędzia może być przyjęty jako domyślny.

Bardzo częste są przypadki niewłaściwej eksploatacji narzędzi dynamometrycznych ręcznych, a mianowicie pozostawianie narzędzi przez dłuższy czas na określonych (różnych od minimalnych) nastawach momentu siły. Powoduje to zmianę właściwości elementów sprężystych stosowanych w kluczach dynamometrycznych, a co za tym idzie ich „rozkalibrowanie”. Aby uniknąć używania „rozkalibrowanych” narzędzi, konieczne są regularne kalibracje kluczy dynamometrycznych, a jeśli zachodzi taka konieczność, ich adjustacja. Używanie narzędzi dynamometrycznych ręcznych o określonych przez producenta właściwościach i potwierdzonych przez laboratorium wzorcujące będzie bardzo istotne zarówno w firmach posiadających wdrożone systemy zarządzania jakością, jak i tych w których takie systemy nie są wdrożone, ale liczy się zadowolenie klienta.

Kalibracja klucza dynamometrycznego polega na przeprowadzeniu trzech serii pomiarowych na stanowisku pomiarowym, w celu określeniu błędów pomiaru w trzech punktach zakresu pomiarowego kluczy. Uzyskane w ten sposób wyniki podlegają obróbce matematycznej, zgodnie z zapisami normy PN-EN ISO 6789-2:2017. W efekcie otrzymują Państwo świadectwo wzorcowania zgodne z powyższą normą, które jest dokumentem określającym stan techniczny narzędzia dynamometrycznego i jego zdolności do przekazywania jednostki miary momentu siły. Dokument ten może być okazywany podczas audytów systemu zarządzania.

Pomiary realizujemy na profesjonalnym stanowisku pomiarowym niemieckiej firmy Stahlwille o zakresie pomiarowym do 400 Nm, z możliwością rozbudowy do 1000 Nm. Bogate doświadczenie naszego personelu, pozwala nam na przeprowadzanie niezbędnych adjustacji, jeśli tylko jest to technicznie możliwe. Adjustacje wykonujemy nieodpłatnie.

Zapraszamy do kontaktu telefonicznego lub mailowego. Gwarantujemy fachową obsługę klienta. Skorzystanie z naszych usług wiąże się z otrzymaniem najwyższej jakości usług w atrakcyjnie niskiej cenie. Do naszych zalet należy również terminowość i krótki czas oczekiwania na wykonanie zlecenia. Podczas kontaktu można otrzymać więcej informacji na temat kalibracji kluczy dynamometrycznych!
Przejdź do kontaktu
Przykładowe świadectwa

Adres firmy
ul. Hutnicza 20B (drugie piętro)
81-061 Gdynia

Godziny otwarcia
pn-pt: 9.30-17.00 lub wg potrzeb
sb: wg potrzeb

Numery telefonu
+48 739 25 04 92

Adres e-mail
biuro@lawmet.com.pl

Pełny kontakt
tab_fb_right